Utställningsresultat 2023

Vi kommer enbart att publicera samtliga resultat från CTKs egna utställningar framöver. Officiella samt Inofficiella

För andra resultat från officiella utställningar och andra stambokförda aktiviteter hänvisar vi till SKKs Hunddata

Följ länken här Resultat Hunddata

Välj Cairnterrier som ras och klicka på sök så får ni upp ALLA de senaste genomförda utställningarna och andra tävlingar / test med resultatlistor

DEGEBERGA  JUBILEUMSUTSTÄLLNING

Cairn i Syd Lokalavdelning 230715

Domare Brenda M Shannon, Kennel Brenndarcy, England

 

Valpklass 6-9 mån hanar  
1 HP Nose Cone Your Special Tea Order
   
Valpklass 4-6 mån tikar  
1 HP Hjohoo’s Hjo Are A Piece Of Art
2 HP Hjohoo’s Hjo Don’t Fool Me
   
Valpklass 6-9 mån tikar  
1 HP Nose Cone Fairy Tale Of Tea
2 Artemis
   
BIS-valp Hjohoo’s Hjo Are A Piece Of Art
BIM-valp Nose Cone Your Special Tea Order
   
Juniorklass hanar  
1 Caroq’s Niall
2 Rottriver’s Midsummer Magic Oberon
   
Unghundsklass hanar  
1 ck Kullehus Optimist
   
Öppenklass hanar  
1 ck, Cert Starglen Enjoy This Little Man
2 Hagahus Lovely Guy
3 Caroq’s Sammic
4 Rottriver’s Kuray
   
Championklass hanar  
1 ck CH Hjohoo’s It’s Your Time To Shine
2 ck CH Hjohoo’s I’m Addicted To Hjo
3 ck CH Rottriver’s Money Maker
4 ck CH Rottriver’s Heart Beat
   
Veteranklass hanar  
1 ck Ringtorps Fresco
2 ck CH Rottriver’s Cinnamon Waffel
   
Bästa Hane  
1 Starglen Enjoy This Little Man
2 CH Hjohoo’s It’s Your Time To Shine
3 CH Hjohoo’s I’m Addicted To Hjo
4 CH Rottriver’s Money Maker
   
Juniorklass tikar  
1 ck Hagahus Oops I Did It Again
2 ck Nose Cone Selma Nobel
3 Happy Dust Bunny Kajza Kavat
4 Caroq’s Cara
   
Unghundsklass tikar  
1 ck, Cert Hjohoo’s I’m Perfect For Hjo
2 Hagahus Nice Uniqe Cocktail
   
Öppenklass tikar  
1 ck Hjohoo’s Just Hjo
2 ck Ballyhoo’s Caffe Mocca
3 ck Starglen Enjoy Every Moment
4 Nordcairn’s Against The Wind
   
Championklass tikar  
1 ck CH Kullehus Lady Godiva
2 ck CH Hagahus Fun-Fun-Fun
   
Veteranklass tikar  
1 ck CH Rottriver’s Cesaria Evora
   
Bästa tik  
1 Hjohoo’s I’m Perfect For Hjo
2 Hjohoo’s Just Hjo
3 Hagahus Oops I Did It Again
4 Nose Cone Selma Nobel
   
BIS Hjohoo’s I’m Perfect For Hjo
BIM Starglen Enjoy This Little Man
   
BIS- Junior Hagahus Oops I Did It Again
BIM- Junior Caroq’s Niall
   
BIS- Unghund Hjohoo’s I’m Perfect For Hjo
BIM- Unghund Kullehus Optimist
   
BIS- Veteran Ringtorps Fresco
BIM- Veteran CH Rottriver’s Cesaria Evora
   
Uppfödargrupp  
1 HP Rottriver’s
2 HP Happy Dust Bunny
3 HP Kullehus

BIS-valp Hjohoo’s Hjo Are A Piece Of Art och BIM-valp Nose Corne Your Special Tea Order

BIS Junior Hagahus Oops I Did It Again och BIM Junior Caroq’s Niall

BIs Unghund Hjohoo’s I’m Perfect For Hjo och BIM Unghund Kullehus Optimist

BIS Veteran Ringtorps Fresco och BIM Veteran CH Rottriver’s Cesaria Evora

BIS Hjohoo’s I’m Perfect For Hjo och BIM Starglen Enjoy This Little Man

BIS Uppfödare Rottriver’s Kennel

BIS Hjohoo’s I’m Perfect For Hjo

BIM Starglen Enjoy This Little Man

Vinnaren av 5-kampen Pia Nordin & Eddie

Degeberga

SMÉ-TRÄFFEN

Västra Mälardalens Lokalavdelning 230702

Domare Birgitta Azcarate, Kennel Bodegon

 

Valpklass 4-6 mån hanar
1 HP Minomay’s Cadillac Escalade  
2 HP Minomay”S Cadillac Eldorado  
   
Valpklass 6-9 mån hanar        
 1 HP  Goldclint’s Gin Marshall
   
Valpklass 4-6 mån tikar
1 HP Goldclint’s Girandole  
2 HP Connewoo’s Something Bout You Babe  
3 HP Connewoo’s Whatever You Want  
   
BIS-valp Goldclint’s Girandole  
BIM-valp Goldclint’s Gin Marshall  
   
Juniorklass hanar
1 HP Tanliys Kapten Zoom  
2 HP  Charly-Dion
   
Unghundsklass hanar
1 HP Camster Cairn’s Slapstick  
2 HP Rasken’s Hawkeye  
   
Öppen klass hanar
1 HP Connewoo’s Överste Franz  
2 HP Starglen Enjoy This Little Man  
   
Champion klass hanar
1 HP CH Stenrösets Iron Man
   
Veteranklass hanar
1 HP CH Rasken’s Romping Fellow
2 HP CH Stenröstes Herkules
   
Bästa Hane  
1 Connewoo’s Överste Franz  
2 Tanliys Kapten Zoom  
3 Starglen Enjoy This Little Man
4 CH Rasken’s Romping Fellow
   
Juniorklass tikar
1 HP Rasken’s Funny Fellow
2 HP Skonfeldt’s Queen Of The Night
3 HP Tanliys Syster Yster  
   
Öppen klass tikar
1 HP Goldclint’s Galina Rose  
2 HP Rasken’s Celine Dion
3 HP Connewoo’s Ösiga Önja
4 HP Skonfeldt’s Olivia Observanda  
   
Championklass tikar
1 HP  
   
Veteranklass tikar
1 HP Stenrösets Hilda
2 HP CH Goldclint’s Gina Loreen
   
Bästa tik  
1 Goldclint’s Galina Rose
2 Rasken’s Celine Dion
3 Stenrösets Hilda
4 CH Goldclint’s Gina Loreen
   
BIS Connewoo’s Överste Franz
BIM Goldclint’s Galina Rose  
   
BIS-Junior Tanliys Kapten Zoom
BIM-Junior  Rasken’s Funny Fellow
   
BIS- Unghund Camster Cairn’s Slapstick
   
BIS-Veteran CH Rasken’s Romping Fellow
BIM- Veteran Stenrösets Hilda
   
Uppfödargrupp  
1 HP Kennel Stenrösets

Idolen Kung Jaxon var på besök

BIS Connewoo’s Överste Franz och Starglen Enjoy This Little Man

Blöta men glada personer

BIS-valp Goldclint’s Girandole och BIM-valp Goldclint’s Gin Marshall

BIS-Junior Tanliys Kapten Zoom BIM-Junior Rasken’s Funny Fellow

BIS- Unghund Camster Cairn’s Slapstick

BIS-Veteran CH Rasken’s Romping Fellow och BIM- Veteran Stenrösets Hilda

BIS Connewoo’s Överste Franz och BIM Goldclint’s Galina Rose

BIS Uppfödargrupp Kennel Stenröset

Personer utan stolar

Det ser ut som det regnar

Två blöta hundar

Barn med hund blev även dem blöta

Herre På Täppan

Stockholms Lokalavdelning 230518

Domare: Louise Dufwa, Kennel Tribuns

Valpklass 4-6 mån hanar    
1 HP Goldclint’s Gin Marshall  
2 HP Goldpenny’s I Am Batman  
       
Valpklass 4-6 mån tikar    
1 HP Goldclint’s Girandole  
2 HP Goldclint’s Gin Blossom  
3 Goldclint’s Gia Martini  
4 Goldpenny’s I Am Wonder Woman
       
Valpklass 6-9 mån tikar    
1 HP Bezaidas Melody of My Heart
2 HP Connewoo’s Something Bout You Baby
3 Connewoo’s Whatever You Want
       
BIS-valp Goldclint’s Girandole  
BIM-valp Goldclint’s Gin Marshall  
       
Juniorklass hanar    
1 HP Tainliys Kapten Zoom  
       
Unghundsklass hanar    
1 HP Goldpenny’s Hurricane  
2 HP Camster Cairn’s Slapstick  
3 HP Rasken’s Hawkeye  
       
Öppen klass hanar    
1 Goldclint’s Grandmaster  
       
Champion klass hanar    
1 HP Ch Rasken’s Wictor Wallaby
2 HP Ch Hjohoo’s Every Breath Hjo Take
3 HP Ch Rasken’s Johnny Cash  
       
Veteranklass hanar    
1 HP Ch Rasken’s Run Forest Run
       
Bästa Hane
     
1 Goldpenny’s Hurricane  
2 Camster Cairn’s Slapstick  
3 Ch Rasken’s Wictor Wallaby
4 Ch Hjohoo’s Every Breath Hjo Take
       
Juniorklass tikar    
1 HP Goldclint’s Gemma Simone
2 HP Skonfeldt’s Queen of The Night
3 HP Rasken’s Funny Fellow  
4 Tanily’s Syster Yster  
       
Unghundsklass tikar    
1 HP Starglen Enjoy Every Moment
       
Öppen klass tikar    
1 HP Goldclint’s Galina Rose  
2 HP Starglen Don’t Stop Believin’
3 HP Skonfeldt’s Princess Arya Stark
4 Tanily’s Nice Hot Chick  
       
Championklass tikar    
1 HP Ch Goldclint’s Give and Take
       
Veteranklass tikar    
1 HP Ch Goldclint’s Gina Loreen
       
Bästa tik      
1 Goldclint’s Gemma Simone
2 Ch Goldclint’s Gina Loreen
3 Starglen Enjoy Every Moment
4 Ch Goldclint’s Give and Take
       
BIS Goldclint’s Gemma Simone
BIM Goldpenny’s Hurricane  
       
BIS-Junior Goldclint’s Gemma Simone
       
BIS- Unghund Starglen Enjoy Every Moment
BIM- Unghund Goldpenny’s Hurricane  
       
BIS-Veteran Ch Goldclint’s Gina Loreen
BIM- Veteran Ch Raskens Run Forest Run
   
Uppfödargrupp  
1 HP Goldclint’s Kennel

 

BIS-valp Goldclint’s Girandole och BIM-valp Goldclint’s Gin Marshall

BIS Goldclint’s Gemma Simone och BIM Goldpenny’s Hurricane

BIS-Junior Goldclint’s Gemma Simone

BIS unghund Starglen Enjoy Every Moment och BIM unghund Goldpenny’s Hurricane

BIS veteran Ch Goldclint’s Gina Loreen och BIM veteran Ch Raskens Run Forest Run

BIS-Uppfödare Goldclint’s Kennel