START

Cairnterrier klubben

  Ansluten till Svenska Kennelklubben och Svenska Terrierklubben

Välkomna till vår hemsida 2020

Cairnterrierklubben önskar alla en riktigt fin höst.

 Tack för alla fina bilder som vi fick till almanackan och som tyvärr inte fick plats den här gången.
 Det får bli en ny Gallerisida med bilder för år 2020 , så att de ändå blir publicerade.

 Om bilden ej har fotografens eller hundens namn, så skriv en rad till webbmaster Monica Johansson 

Angående ansökan om Cairnterrierklubbens aktivitetsdiplom 2020.

 

Styrelsen har, vid sitt styrelsemöte den 23 september 2020, tagit beslut om att tävlan om alla utmärkelser kommer ställas in för i år, 2020,
på grund av rådande pandemi och de begränsningar som uppkommit pga den.

 

Vid vårt senaste styrelsemöte den 11 november 2020, beslutades, efter att ha tagit del av inskickad skrivelse med synpunkter från våra medlemmar att 
aktivitetsdiplom för 2020 går att ansöka för .
Se ansökningsförfarande på hemsidan.

Diplomen kommer skickas hem till hundägarna och även presenteras i Cairnterrierbladet nr.1/2021.

 

Kvibille  17 november 2020

Skickas via mail : secretary@cairnterrier.se

Senast 2020-12-31
Ewa Lundén, sekreterare 

 

UPPDATERADE SIDOR  Vecka 45+46+47

 Nya Lokalombud  och nyheter/aktiviteter

Vi gratulerar / utmärkelser2019 med bilder

Ny poängräkning för Nosework ock lydnad


Nu är det dags för julnumret av CB och din chans att visa världen vilken fantastisk hund/fantastiska hundar du har - till halva den normala kostnaden för en annons. En helsida är en A4 och en halvsida är en A5. Annonser skickas som PDF eller bild till:
editor@cairnterrier.se


                                Ny uppdatering från Avelskommitén 

 Hundar med Bph eller något av SKK´S godkända stamboks resultat får   tills vidare använda CTKS valphänvisning.
 Bph eller annat stambokfört resultat skall vara gjort före parning.
 Detta är bara en tillfällig lösning och kan närsomhelst ändras
 av styrelsen i CTK.
 Det är upp till varje uppfödare att nogrant följa med på CTKS hemsida om   det blivit några förändringar i ovanstående beslut


   Vänliga hälsningar från avelskommittén

VIKTIG INFORMATION


Personer i riskgrupper
Gällande personer som tillhör olika riskgrupper är det CS inställning att deltagande bör undvikas och att det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation. Vid utställning, prov, tävling och beskrivning är det arrangerande klubbs ansvar att inga funktionärer som tillhör någon riskgrupp anlitas.


Inställda länsklubbsutställningar


Här finns mer information från Svenska Kennel Klubben.

https://www.skk.se/?newsitem=169137

 

                          Tävlingar

 Uts.resultat: 2020
Södertälje SvTek  29/2
Göteborg  MY DOG 1+2
Vårgårda  SvTek  3/10
 
Uts.resultat Danmark 20/9


 UTSTÄLLNINGAR:
2020 datum klart på utst.listan.

2020 nytt= poäng räkning

 Uts.resultat : Norden:
 se resp. lands hemsida


.

© cairnterrierklubben 

 Webbdesigner : Monica Johansson