Välkommen till Cairnterrierklubben

Officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben
och Svenska Kennelklubben.
Här hittar du all nödvändig information som du
behöver som medlem.
Bli medlem

Välkommen till Cairnterrierklubben

Vi är en officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben. Klubben har till uppgift att främja en seriös och sunt bedriven avel av cairnterrier samt att tillvarata rasens intressen. Klubben ansvarar bland annat för avelsrådgivning, utställningar och valphänvisning. Allt i syfte att förbättra och tillvarata cairnterriern såväl mentalt som exteriört.

Klubben har lokalavdelningar och lokalombud över hela landet som anordnar lokala träffar och aktiviteter för dig och din hund.

Vi bygger vår nya Hemsida!

Detta tar lite tid och vi ber om överseende med att vissa sidor och länkar ännu inte fungerar men vi jobbar så fort vi kan.

2022 är det 40 år sedan vår första Officiella Utställning avhölls. Det firar vi i samband med Sméträffen där Västra Mälardalens Lokalavdelning står som arrangör.

Mer information kommer.

CB nr 4 2021

Allt Material och Julannonser.

OBS! Manusstopp 15 November