Om Cairnterrierklubben

Styrelse

Ordförande: Charlotte Svala070-826 27 94ordforande@cairnterrier.se
Vice ordf.:Johanna Salomonsson 072–594 16 38viceordforande@cairnterrier.se
Sekreterare: Ylwa Fritzdorf070-580 55 59sekreterare@cairnterrier.se
Kassör:Lena Carlsson073–501 37 86 kassor@cairnterrier.se
Ledamot:Veronica Danielsson070-877 07 10 redaktion@cairnterrier.se
Ledamot: Anita Redner076-163 37 34forsaljning@cairnterrier.se
Ledamot: Anna Karin Hardebrink 073-532 34 77tavling@cairnterrier.se

Revisorer:
Inger Hansson, Ulrica Spangenberg

Revisorssuppleanter:
Katarina Olsson, Sofie Tapper-Jansson

Valberedningen:

valberedningen@cairnterrier.se

Susanne Horn Af Åminne, Sammankallande, Pillan Klebo, Kerstin Wahlstrand

Kommittéer

Redaktion

redaktion@cairnterrier.se
Veronica Danielsson, Moa Sälling

Avelskommitté

ak@cairnterrier.se
Ulla Åhrberg-Renström, Sammankallande, Inger Hansson,
Anna-Karin Tranehed

Ungdomskommittén:

ungdom@cairnterrier.se
Moa Sälling, Joel Liljequist

Facebook
Veronica Danielsson, Charlotte Svala, Anna-Karin Hardebrink

Hemsida
Veronica Danielsson, Charlotte Svala, Johanna Salomonsson

Tävling

– Utställningsansvarig: Hela styrelsen
– Utställningsresultat: Vakant
– Övriga resultat: Anna Karin Hardebrink
– CUA Norra Sverige: Kjell Andersson
– CUA Södra Sverige: Ewa Lundén

Försäljning/ klubbmaterial
Anita Redner

Cairnterrierklubbens Stadgar (öppnas i ny flik)