Om Cairnterrierklubben

Styrelse

Ordförande: Anders Rosén070-510 79 79ordforande@cairnterrier.se
Vice ordf.:Johanna Salomonsson 076-3122207viceordforande@cairnterrier.se
Sekreterare: Ylwa Fritzdorf070-580 55 59sekreterare@cairnterrier.se
Kassör:Lena Carlsson073–501 37 86 kassor@cairnterrier.se
Ledamot:Veronica Danielsson070-877 07 10 redaktion@cairnterrier.se
Ledamot: Kerstin Wahlstrand070-718 01 05ledamot@cairnterrier.se
Ledamot: Anna Karin Hardebrink 073-532 34 77tavling@cairnterrier.se

Revisorer:
Inger Hansson, Ewa Söderwall​

Revisorssuppleanter:
Sofie Tapper-Jansson, Cecilia Scheéle

Valberedningen:

valberedningen@cairnterrier.se

Mats Lindborg (sammankallande), Mia Ljung, Pillan Klebo

Kommittéer

Redaktion

redaktion@cairnterrier.se
Veronica Danielsson, Anders Rosén

Avelskommitté

ak@cairnterrier.se
Margareta Åteg (sammankallande), Susanne Dufva och Helena Carlsson

Facebook
Kerstin Wahlstrand, Karin Eriksson, Veronica Danielsson

Hemsida
Veronica Danielsson, Kerstin Wahlstrand

Tävling

– Utställningsansvarig: Hela styrelsen
– Utställningsresultat: Vakant
– Övriga resultat: Anna Karin Hardebrink
– CUA Södra Sverige: Ewa Lundén

Försäljning/ klubbmaterial
Pia Nordin 073-8041539 forsaljning@cairnterrier.se 

Cairnterrierklubbens Stadgar (öppnas i ny flik)