Bruksresultat 2024

Poängberäkning för Årets Brukscairn

Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta poäng enligt nedanstående lista. För
varje hund räknas de två bästa resultaten från offi ciella bruksprov.
Vid lika poäng för två eller fl er hundar utdelas priset till den hund som har högsta poäng i specialmomenten (sök, spår och rapport).

Appelklass Godkänd=1p, Uppflyttad=2 p
Lägre klass Godkänd=4p, Uppflyttad=6p
Högre klass Godkänd=7p, Uppflyttad=9p
Elitklass Godkänd=10p
Certpoäng 10p
Certifi kat 15p
Brukschampionat 25p