BPH 200-analys

Nu har 200 cairnterrier gått BPH och nedan finner du en detaljerad rasspecifik sammanställning av resultatet.

Den innehåller massor av information om rasens BPH-resultat. Det så kallade spindeldiagrammet förklaras och klubben får tips om hur resultaten kan tolkas och användas.

Därför behövs analyserna

Kommittén för hundars mentalitet, KHM, har som ambition att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, ska bli ett väl använt verktyg inom klubbarnas avelsarbete. Därför har de tagit fram 200-analysen. De är värdefulla för klubbarnas arbete kring mentalitet, exempelvis inom den rasspecifika avelsstrategin, RAS. Men de kan även vara spännande och lärorika för den enskilda hundägaren att ta del av.

Första cairnterriern, en tik gjorde BPH 2005, sedan dess har 88 hanar 111 tikar genomfört beskrivningen. Styrelsen och Avels kommitté vill tacka alla som hjälpt till för att få vår 200-analys på cairnterrier.