GDPR – Integritetspolicy CTK

Cairnterrierklubben – Behandling av personuppgifter

För oss i cairnterrierklubben är personlig integritet viktig och vi använder oss därför av dataskydd av dina personuppgifter. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter men beskriver också dina rättigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Dina rättigheter i korthet innebär att du kan: 

  • Rätta och radera dina personuppgifter
  • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • Få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig i våra system

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom klubbens verksamhet är kassören personuppgiftsansvarig. Aktuella kontaktuppgifter till denna finns alltid på klubbens hemsida.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter i vårt medlemskapsregister. Syftet med medlemsregistret är dels för klubben att kunna nå våra medlemmar med information genom olika kanaler, dels för att medlemmar skall kunna nå varandra. Andra register vi skapar rör exempelvis

  • Årsbästalistor från utställningar och andra tävlingar
  • Deltagarlistor
  • Resultatlistor
  • Klubbens shop (om du handlat härifrån)
  • Klubbens bokföring

I deltagarlistor, resultatlistor och liknande förteckningar sparas endast den mängd information som krävs för att respektive dokument / lista skall fylla sitt syfte. Vi sparar också de bilder du har valt att skicka in till oss, både till hemsidan och till Cairnbladet. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera den tjänst som du betalar för via medlemskapet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Väljer du att inte betala in för ännu ett år som medlem kommer vi att radera dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad medlem har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter eller återkalla ett lämnat samtycke.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta kassören som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen.