Medlemskap

Varför vara medlem?

Som medlem medverkar du till en levande rasklubb och sprider kännedomen om vår ras i hela Sverige, samt hjälper oss i vårt arbete med att främja en sund och frisk ras.

Vem kan bli medlem i Cairnterrierklubben?

Alla som på något sätt har ett intresse för Cairnterrier.

Vad får man som medlem i Cairnterrierklubben?

Tillgång till all kunskap som finns inom rasen samt;

  • Tidningen CAIRNBLADET som utkommer med fyra nummer per år.
  • Du får delta i lokalavdelningarnas och ombudens träffar och samkväm med varierande programinslag avseende vår cairnterrier.
  • Du får deltaga i kurser om vår cairnterrier.
  • Du får möjlighet att diskutera hundproblem med personer som har många års erfarenhet av vår härliga cairnterrier.
  • Du har rätt att delta på Cairnterrierklubbens årsmöte. Där har du rätt att vara med och påverka alla beslut som sker inom cairnterrierrasens utveckling.

Vi är en del av SKK-organisationen vilket innebär att du även får ta del av deras förmåner, däribland handlar du till medlemspris (20% rabatt på produkter) i SKKs shop. Läs mer om det här.

Hur blir man medlem i Cairnterrierklubben?

Det blir du enklast genom att klicka på länken nedanför

Medlemsavgifter

Fullbetalande medlem 350 kr per år, klicka här

Du betalar ditt medlemskap direkt via webben och får ditt medlemskort direkt via e-post.

Familjemedlem 100 kr per årklicka här

Om någon i din familj redan är fullbetalande medlem kan du lösa ett familjemedlemskap till rabatterat pris.

Medlemskapet är rullande, vilket betyder att det gäller 1 år från inbetalningsdagen.

Adressändra eller avsluta medlemskap klicka här

Frågor

Har du frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning

Telefon 08-795 30 50
E-post medlem@skk.se