BPH 200-analys

Nu har 200 cairnterrier gått BPH och vi väntar nu på en detaljerad rasspecifik sammanställning av resultatet.

De innehåller massor av information om rasens BPH-resultat. Det så kallade spindeldiagrammet förklaras och klubben får tips om hur resultaten kan tolkas och användas.

Därför behövs analyserna

Kommittén för hundars mentalitet, KHM, har som ambition att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, ska bli ett väl använt verktyg inom klubbarnas avelsarbete. Därför har de tagit fram 200-analysen. De är värdefulla för klubbarnas arbete kring mentalitet, exempelvis inom den rasspecifika avelsstrategin, RAS. Men de kan även vara spännande och lärorika för den enskilda hundägaren att ta del av.

BPH bidrag från CTK

Det står i vårt RAS-dokument att vi som rasklubb ska ge ett bidrag till varje cairnterrier som startat på BPH upp till 200-analysen. Vi är där nu och vi i styrelsen har beslutat att ge bidraget året ut 2023-12-31.

From 1 januari 2024 dras bidraget in och man får då som ägare betala hela beloppet.
Bidraget har varit 100kr/hund och hitintills under 2023 har vi gett bidrag till 5 hundar.

Första cairnterriern, en tik gjorde BPH 2005, sedan dess har 88 hanar 111 tikar genomfört beskrivningen.

Styrelsen och Avels kommitté vill tacka alla som hjälpt till för att få vår 200-analys på cairnterrier.

CTK Efterlyser bilder till nästa års Almanacka 2024 !
Vill du dela med dig? Vi söker bilder i alla miljöer och årstider.
Tänk på att bilderna bör vara högupplösta i minst 300 dpi för att ha chansen att komma med.

Senast den 15 oktober vill vi ha ditt bidrag
Skicka till cairnbladet@cairnterrier.se Ange Almanacka 2024 som ämne

CAIRN BLADET söker bilder från alla årstider!

Vi vet att vi har många duktiga fotografer ute i landet bland vår medlemmar.

Dela med dig av dina bilder och skicka dem till cairnbladet@cairnterrier.se

Högupplösta i minst 300 dpi för att göra sig bra i tryck