Välkommen till Cairnterrierklubben

Officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben
och Svenska Kennelklubben. Här hittar du all nödvändig
information som du behöver som medlem.
Nyheter

Välkommen till Cairnterrierklubben

Vi är en officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben. Klubben har till uppgift att främja en seriös och sunt bedriven avel av cairnterrier samt att tillvarata rasens intressen. Klubben ansvarar bland annat för avelsrådgivning, utställningar och valphänvisning. Allt i syfte att förbättra och tillvarata cairnterriern såväl mentalt som exteriört.

Klubben har lokalavdelningar och lokalombud över hela landet som anordnar lokala träffar och aktiviteter för dig och din hund.

Vi bygger vår nya Hemsida!

Detta tar lite tid och vi ber om överseende med att vissa sidor och länkar ännu inte fungerar men vi jobbar så fort vi kan.

Smé Träffen firar 40 år 2022.
Det firas med officiell utställning och aktiviteter för alla våra medlemmar. Västra Mälardalens Lokalklubb står som arrangör i Eskilstuna.

Mer information kommer.

Trots vårt hårda arbete och vår egen uppsatta ”Dead-Line” så har det utanför vår kontroll uppstått tekniska problem som gör att vi alla får ge oss lite till tåls med att läsa vår tidning Cairnbladet i brevlådan. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla er som varit med bidragit till kommande nummer. Tack!!!