Cairnterrierklubbens hälsoenkät 2022

Klubben genomför nu en hälsoenkät för att få en överblick över hälsoläget i rasen. En analys av svaren kommer att användas bl a som underlag till uppgraderingen av Rasanpassad Avelsstrategi, RAS.
Frågorna avser alla cairnterrier födda 2010-2021, både nu levande och hundar som inte längre lever.

CTK vill även ha in svar även för helt friska hundar. Dessa svar är viktiga för att få vetskap om hur vanliga eller ovanliga olika hälsoproblem är.

Det går bra att svara anonymt men vi tar gärna emot samtliga uppgifter. Allt sker under sekretess av få personer men ger CTK möjlighet till djupare analys vid behov.
Det är av största vikt att ALLA medlemmar hjälper till i det viktiga arbetet för att bevara vår underbara ras så sund och frisk som möjligt!

CTK/AK

Klicka på länken för att komma till enkäten:

CTK Hälsoenkät 2022