VALPHÄNVISNING

Valphänvisning

                                Ny uppdatering från Avelskommitén 

 Hundar med Bph eller något av SKK´S godkända stamboks resultat får   tills vidare använda CTKS valphänvisning.
 Bph eller annat stambokfört resultat skall vara gjort före parning.
 Detta är bara en tillfällig lösning och kan närsomhelst ändras
 av styrelsen i CTK.
 Det är upp till varje uppfödare att nogrant följa med på CTKS hemsida om   det blivit några förändringar i ovanstående beslut


   Vänliga hälsningar från avelskommitténPOLICY FÖR VALPHÄNVISNINGEN


Blankett för ansökan om valphänvisning och väntande kull. 
Klicka här.

Blankett för ansökan om valphänvisning av väntad kull. 
Använd blanketten nedan men skriv in datumet för planerat födelsedatum istället

Tiken ska vara konstaterad dräktig för att bli inskriven under väntad kull.
Vilket innebär att det ska vara minst fyra veckor efter parning.

OBS ! Glöm inte att meddela när dina valpar är sålda !
Meddelas till  Valphänvisning

SYFTE

Syftet med Cairnterrierklubbens valphänvisning är att förmedla
cairnterriers som är uppfödda efter klubbens rekommendationer
för hundar i avel.

Valphänvisningen verkar genom förmedling på klubbens hemsida.


RIKTLINJER

För Cairnterrierklubbens valphänvisning gäller att uppfödaren skall

Inneha medlemskap i Cairnterrierklubben.

Följa Cairnterrierklubbens rekommendationer för hundar i avel.

Följa SKK’s grundregler för uppfödare.

Meddela när valparna är sålda.

Ansvara för att lämna fullständiga och korrekta uppgifter
på inavelsgraden,

samtidigt med insändande av övriga uppgifter.

Inte ha några förfallna oreglerade skulder till CTK

Endast kullar med högsta inavelsgrad på 6,25% hänvisas.

Tik utställd på Officiell utställning ,
lägst juniorklass med minst 3 st. 1:a pris eller lägst 

Very Good, i kvalitetsbedömning 
För hane gäller 1st. 1:a pris eller lägst
Very Good i kvalitetsbedömning..

Resultat från utlandet kräver kopia av "kritiklappen".


Valpar hänvisas i tre kategorier.


Valpar upp till 3 månaders ålder.

Valpar från 3 månader till högst 5 månaders ålder.

Valpar från 5 månader till högst 9 månaders ålder.

Efter 3 månader kan förlängning ske efter begäran
i en nivå åt gången upp till 9 mån.


Av administrativa skäl uppmanas alla begära förlängning
INNAN den aktuella tiden för hänvisning gått ut.


Även omplacering av vuxna hundar förmedlas.
Samma krav gäller som för hänvisning av valpkull.

Central hänvisning över hela landet.

All hänvisning är kostnadsfri.

All hänvisning sker endast via klubbens hemsida.


Uppgifter för den aktuella kullen skall lämnas av uppfödaren
på separat blankett eller via CTK:s hemsida. 

Samtliga uppgifter skall vara ifyllda.
Om någon uppgift saknas riskeras kullen/hunden att ej bli förmedlad. 

Följande uppgifter kommer att publiceras på hemsidan vid valphänvisning:


Kennel:

Uppfödarens namn: 

Telefon samt ev mailadress:

Länk till ev hemsida:

Födelsedatum:
För väntad kull gäller beräknad nedkomstdag:

Härsamning :endast fader och moder

Kullstorlek:


För omplacering av vuxen hund gäller:


Hundens namn och födelsedatum:

Ägarens namn,  telefon och ev mailadress:

Uppfödarens namn, telefon och ev mailadress:

Härstamning: endast fader och moder


Valphänvisnings blankett