HUNDAR I AVEL

Rekommendationer för hundar i avel.

För hanhund gäller:
Hanhuden ska vara frisk och sund ,utan kända ärftliga sjukdomsanlag samt mentalt sund.
Hanhuden ska vara utställd på officiell utställning i lägst juniorklass och med minst ett 1:a pris
eller lägst Very Good i kvalitetsbedömning.
Hanhunden får ej ha fler än 5 parningar per år.
Med parning avses här parning som resulterat i en eller flera valpar där minst en valp överlevt
till minst 8 veckors ålder.

För Tik gäller:
Tiken ska vara frisk och sund ,utan kända ärftliga sjukdomsanlag samt mentalt sund.
Tiken ska vara utställd på officiell utställning i lägst juniorklass och med minst 3 st. 1:a pris
eller lägst Very Good i kvalitetsbedömning.

Avseende sjukdomar inom rasen gäller följande begränsningar :
Inom rasen förekommer ärfltigt betingade sjukdomar.
En av dessa är RD ( Renal Dysplasi ) förr kallad PNP (Progressiv nefropatit ) 
När det gäller ärftliga sjukdomar kan föräldradjuren vara fri från sjukdomen men anlagsbärare.
För att avkomman ska bli sjuk krävs att båda föräldrardjuren är anlagsbärare och /eller är sjuka.
Idag kan man ej genom tester fastställa om ett djur bär på anlag eller ej.

Därför gäller följande begränsningar avseende RD. :
Sjuka djur tas ur aveln likasom deras helsyskon, även ur tidigare kullar av samma kombination.
Föräldradjuren tas även ur aveln då de konstaterats bära anlaget.
Även avkommor efter sjuka/avlidna djur där RD. konstaterats ska tas ur avel då de alltid är anlagsbärare.
Avkommor som ur kull där ett eller båda föräldradjuren använts i strid mot klubbens rekommendation
för begränsningar i avel avseende RD. får ej användas i avel.