HUNDAR I AVEL

Rekommendationer för hundar i avel.

För hanhund gäller:
Hanhuden ska vara frisk och sund ,utan kända ärftliga sjukdomsanlag samt mentalt sund.
Hanhuden ska vara utställd på officiell utställning i lägst juniorklass och med minst ett Excellent eller lägst Very Good i kvalitetsbedömning.
Hanhunden får ej ha fler än 5 parningar per år.
Med parning avses här parning som resulterat i en eller flera valpar där minst en valp överlevt
till minst 8 veckors ålder.

För Tik gäller:
Tiken ska vara frisk och sund ,utan kända ärftliga sjukdomsanlag samt mentalt sund.
Tiken ska vara utställd på officiell utställning i lägst juniorklass och med minst 3 st. Excellent
eller lägst Very Good i kvalitetsbedömning.