STATUTER

Statuter för klubbens utmärkelser som gäller f.o.m 2019-01-01

 De medlemmar som uppfyller dessa krav ska själva räkna ut sina poäng och skicka till styrelsens  sekreterare , inlämna ansökan om utmärkelsen, senast till årsskiftet före aktuellt Årsmöte.

 ÅRETS UTSTÄLLNINGS CAIRN och ÅRETS  UTSTÄLLNINGS BIM .

 Poäng beräkning:
 8 st. svenska officiella utställningar, eller CTKs inofficiella utställningar.
 BIR:= 10 p. ,  2:a= 5 p. ,  3:a= 3 p. ,  4:a= 2p.
 BIM=   7 p. ,  2:a= 5 p. ,  3:a= 3 p. ,  4:a= 2p.
 BIR och BIM erhåller 1p.extra för varje 10 tal slagna konkurrenter

 ÅRETS UPPFÖDARE och poängräkning_
 Utmärkelsen årets uppfödare skall ges till uppfödare som uppnår högsta poäng för   hundar som utmärkt sig i av SKK godkännda tävlingsformer med svenkfödd hund,
 max 3st. poäng i varje gren enligt följande beräkningar :

 1 poäng för Certifikat på svensk Officiell utställning 
 1 poäng BIR/BIM svensk officiell utställning eller CTK inofficiella, 
 1 poäng för HP-belönad uppfödargrupp
 1 poäng för hund som uppnått poäng i Agility klasser 1 ,2 eller 3
 1 poäng för hund som uppnått 1:a pris i Lydnadsklass 1 ,2 eller 3.
 1 poäng för hund i Bruksklasserna appell, lägre klass, högre klass och elitklass.
 1 poäng för hund som i Viltspår uppnått godkännt anlagsprov alt. 1 pris i ökl.
 1 poäng för hund som tävlat i NoseWork-1 ,2 och 3 alt. genomfört doftprov.
 1 poäng för genomfört BPH/MH per hund.
 1 poäng för hund som i Rallylydnad uppnått poäng i nybörjar-fortsättnings-avancerad
 eller mästarklass.

 FÖRTJÄNSFULL UPPFÖDNING och poängräkning.
 Uppfödaren ska ha fött upp i minst 10 år och erhållit minst 15 champion av alla godkända   championat av Skk=. 10 uts.champion + 5 champion av andra godkända
 championat av Skk. .
 Undan minst 3 olika tikar.
 (reviderad 2019-12-19)

 Årets avelstik och förtjänstfull avelstik.
 För erhållande av utmärkelsen krävs medlemskap i klubben samt att medlemmen
 är bosatt i Sverige.
 Medlemmen/uppfödaren ska följa SKKs grundregler och arbeta enligt SKKs och   rasklubbens avelsstrateig, dvs enligt RAS.

 Poängräkning för Årets avelstik.
 Poäng räknas på svenskfödd tik på svensk officiell utställning eller på CTK:s inoficiella
 1 poäng per avkommas certifikat ( max 3st./hund) 
 1 poäng per HP-belönad avelsgrupp ( max 2 st. )

 Poängräkning för förtjänstfull avelstik.
 Ska vara mor till minst 5 utställningschampion ( ej junior eller veteranchampion )
 efter minst 3 olika hanar.
 Minst 1 Hp-belönad avelsgrupp skall ha presenterats.
 Den Hp-belönade avelsgruppen kan ersättas med ett sjätte championat.
 


 Årets avelshane och förtjänstfull avelshane.
 För erhållande av utmärkelse krävs medlemskap i klubben samt att medlemmen är   bosatt i   Sverige.
 Medlemmen/Uppfödaren ska följa SKKs grundregler och arbeta enligt SKKs och   rasklubbens   avelsstrategi, dvs enligt RAS
 Hanhunden får ej ha fler än 5 parningar per kalenderår.
 Med parning avser här parning som resulterar i en eller flera valpar där minst en valp
 överlevt till minst 8 veckors ålder.
 
 Poängräkning för årets avelshane.
 Poäng räknas på svenkfödd hund på svensk officiella utställningar eller CTK:s  inoff.
 utställningar.
 1 poäng per avkommas certifikat ( max 3 st. ) 
 1 poäng per Hp-belönad avelsgrupp ( max 2 st. 


 Poängräkning för förtjänstfull avelshane.

 Ska vara far till minst 10 utställningschampion ( ej junior eller veteranchampion )
 undan minst 5 olika tikar.
 Minst en Hp-belönad avelsgrupp skall ha presenterats .
 Den Hp-belönande avelsgruppen kan ersätta med ett elfte championat. 

 POÄNGRÄKNING FÖR :

 Årets Agility Cairn
 Årets Viltspårs Cairn
 Årets Bruks Cairn
 Årets Lydnads Cairn
 Årets Rallylydnads Cairn  
 Årets Nosework

 FINNS UNDER RESPEKTIVE "rullmeny" under TÄVLINGAR