AVELSKOMMITTÉN

Avelskommittén informerar

Sammankallande  Jan-Inge Johansson
Ewa Söderwall , Inger Hansson ,
Monica Johansson


Information från Ak
 

Om din hund drabbats av SRMA(Steroid-responsiv meningit-arterit)
kan SLU vara intresserade av blodprov från din hund.

CTKS styrelse har avsatt en summa pengar för detta ändamål.
Vid inskickat kvitto till kassören får du då tillbaka kostnaden för blodprovet.

SLU är även intresserade att ta i mot prover från föräldradjur och från friska individer.

 

För mera information om detta samt remiss kontakta
Inger Hansson eller Ewa Söderwall i CTKS AK
mail adresser/ tele nr  hittar du på CTKS hemsida under AVELSKOMMITE.

 

Hälsningar 

CTKS AK


Sammankallande Jan-Inge Johansson

Ewa Söderwall     
ewa.soderwall@gmail.com

Inger Hansson       
inger.hansson@valio.se

Monica Johansson
monica@cairnterrier.se