ANSVARSOMRÅDEN

 

Vem kontaktar jag ?


Försäljning:
Jessica Glad Fernström
Tel: 072 2254702
Mail: cashier@cairnterrier.se

Avels frågor:
Jan-Inge Johansson
Tel: 070 5725782
Mail: 999@riverdeeps.com


Uppf. frågor: 
Ewa Lunden
Tel; 073 6420223
Mail: secretary@cairnterrier.se


Lokalavdelningarna:
Per Nilsson

Mobil: 076 8028727

Mail:caroqs@outlook.com


Valberedningen: 
Monica Johansson
Tel: 0739 433743
Mail: monica@cairnterrier.se


Cairnterrier Bladet:
Janina Pfalzer:
Tel: 070 7753999
Mail: editor@cairnterrier.se  

Svenska Cairnterrierklubben  F.B.:
Veronica Danielsson

Jan-Inge Johansson
Janina Pfalzer

Webbmaster hemsidan:
Utställningsresultat
All uppdatering på hemsidan.
Valpkullar 
Bildgalleri
m.m
Monica Johansson
Tel: 0739 433743
Mail: monica@cairnterrier.se


Diversefrågor : 
Ordförande
Gerry Erlandsson:

Tel: 073 3228299
Mail: chairman@cairnterrier.se

Vice ordförande:
Per Nilsson:
 Tel: 076 8028727
Mail:caroqs@outlook.com

Sekreterare:
Ewa Lunden
Tel: 073 6420223
Mail: secretary@cairnterrier.se


Ekonomi/Kassör
Jessica Glad Fernström
Tel: 072 2254702
Mail:cashier@cairnterrier