VIKTIG INFORMATION

Länkar och dokument för viktig information

Skrålla ner för att läsa mer eller klicka i högra hörnan så att dokumentet öppnar sig.

Angående ansökan om Cairnterrierklubbens aktivitetsdiplom 2020.

 

Styrelsen har, vid sitt styrelsemöte den 23 september 2020, tagit beslut om att tävlan om alla utmärkelser kommer ställas in för i år, 2020,
på grund av rådande pandemi och de begränsningar som uppkommit pga den.

 

Vid vårt senaste styrelsemöte den 11 november 2020, beslutades, efter att ha tagit del av inskickad skrivelse med synpunkter från våra medlemmar att 
aktivitetsdiplom för 2020 går att ansöka för .
Se ansökningsförfarande på hemsidan.

Diplomen kommer skickas hem till hundägarna och även presenteras i Cairnterrierbladet nr.1/2021.

 

Kvibille  17 november 2020

Skickas via mail : secretary@cairnterrier.se

Senast 2020-12-31
Ewa Lundén, sekreterare 

 


Personer i riskgrupper
Gällande personer som tillhör olika riskgrupper är det CS inställning att deltagande bör undvikas och att det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation. Vid utställning, prov, tävling och beskrivning är det arrangerande klubbs ansvar att inga funktionärer som tillhör någon riskgrupp anlitas.


Inställda länsklubbsutställningar


Här finns mer information från Svenska Kennel Klubben.

https://www.skk.se/?newsitem=169137

 

 

 Rasklubb inom Svenska Kennelklubben

 

 

AU-beslut taget 2020-08-22

 

Bidrag till hundar som genomfört BPH.

 

CTK centralt ger ett bidrag på 100 kronor per hund som genomfört BPH.

Ägaren skickar in kopia på BPH-protokollet, kvitto på erlagd anmälningsavgift
samt kontouppgifter till klubbens kassör.

Detta bidrag gäller för max två hundar /år med samma ägare.

Beslutet gäller retroaktivt, från 2020-01-01

 

SKKs åtgärder mot covid-19

Här samlar vi information om de aktuella åtgärder som Svenska Kennelklubben vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar dessa sidor löpande. 

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/


Tyvärr så kommer våra planerade avel/uppfödarmöten att ställas in.

Styrelsen och avelskommittén har bestämt att vi får ta hänsyn till de råden som vi får av övervägandepersoner ang. smittrisken av Corona.

Vi hoppas att vi kan planer nya möten till hösten.

Styrelsen ber också lokalavdelningarna att tänka på om de också ska avvakta med sina aktiviteter för tillfället och försöka planera in dem senare i år.

Vi försöker hitta en lösning på hur vi kan gå vidare med att få svar på våra frågor av uppfödare ang. RAS som ska vara klar i år.

Frågor eller förslag kan skickas till Jan-Inge Johansson.

  


Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida, det går även att skrolla i listen.

 Sammanfattning hälsoenkät 2020

Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida , det går även att skrolla med listen

Cairnterrierklubbens stadgar o lokalavdelningen m.m.