VIKTIG INFORMATION

Länkar och dokument för viktig information
2021

OBS. det går bra att beställa lunch  t.o.m 
6:e augusti.

  

Information från Svenska Kennel Klubben

Justerade åtgärder för covid-19

1 jul 2021Med anledning av att regeringen lyfter ett antal restriktioner från 1 juli kommer även Svenska Kennelklubbens åtgärder att uppdateras.
Bland annat höjs gränsen för antalet deltagare på utomhusarrangemang till 600 personer.

Från den 1 juli justeras Svenska Kennelklubbens åtgärder mot covid-19. 
Vår rekommendation är fortsatt att undvika inomhusarrangemang.
Om man ändå vill arrangera verksamhet inomhus höjs nu gränsen för antalet deltagare från 8 till 50.
 För evenemang höjs maxgränsen från 100 till 600 deltagare.

FÖRENINGSKOMMITTÉNS REGLER

Vänta med fysiska årsmöten!

Föreningskommittén har mot bakgrund av information från Regeringen och Folkhälsomyndigheten av den 27 maj 2021 beslutat att fysiska års- eller fullmäktigemöten i SKKs medlemsorganisationer där fler än åtta personer är närvarande på samma plats kan tillåtas när Regeringens plan för avveckling av restriktioner övergår till steg 2, vilket planeras ske den 1 juli.


Av ovan anledning har kommittén även beslutat att årsmöten som genomförs fysiskt tidigare än
ovan tidpunkt ska anses vara ogiltiga inom SKK-organisationen.

Kommittén har även beslutat att förlänga den generella dispensen avseende sista tidpunkt för SKKs medlemsorganisationer att avhålla årsmöten till den 31 augusti.

För att undvika diskussioner och missförstånd har kommittén nu fattat ett mycket tydligt beslut för den förhoppningsvis sista perioden som covid-19 påverkar klubbverksamheten.
De klubbar som av olika skäl måste hålla sina årsmöten före den 30 juni ska arrangera dessa digitalt.


REGERINGENS FÖRSLAG

Steg ett inleds den 1 juni och innebär bland annat:

  • Nya deltagartak införs för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Tivolin kommer regleras som nöjesparker och liknande anläggningar, och marknader kommer regleras som handelsplatser.
  • Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30.
  • När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus.
  • Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats.

 

 Steg två, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat:

  • Deltagartak höjs för privata sammankomster samt ännu ett steg införs för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet.
  • Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort.
  • Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus.
  • Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

          

Information om vilket datum som motioner 
kan lämnas in till styrelsen/årsmötet .
Senast 15 Juli till sekreterare/ordförande.

Klicka i högra hörnan på dokumentet eller skrolla ned i dokumentet för att se hela.

Karta till årsmötes platsen
                 *********'**

Angående ansökan om Cairnterrierklubbens aktivitetsdiplom 2020.

 

Styrelsen har, vid sitt styrelsemöte den 23 september 2020, tagit beslut om att tävlan om alla utmärkelser kommer ställas in för i år, 2020,
på grund av rådande pandemi och de begränsningar som uppkommit pga den.

 

Vid vårt senaste styrelsemöte den 11 november 2020, beslutades, efter att ha tagit del av inskickad skrivelse med synpunkter från våra medlemmar att 
aktivitetsdiplom för 2020 går att ansöka för .
Se ansökningsförfarande på hemsidan.

Diplomen kommer skickas hem till hundägarna och även presenteras i Cairnterrierbladet nr.1/2021.

 

Kvibille  17 november 2020

Skickas via mail : secretary@cairnterrier.se

Senast 2020-12-31

 

 

 Rasklubb inom Svenska Kennelklubben

 

 

AU-beslut taget 2020-08-22

 

Bidrag till hundar som genomfört BPH.

 

CTK centralt ger ett bidrag på 100 kronor per hund som genomfört BPH.

Ägaren skickar in kopia på BPH-protokollet, kvitto på erlagd anmälningsavgift
samt kontouppgifter till klubbens kassör.

Detta bidrag gäller för max två hundar /år med samma ägare.

Beslutet gäller retroaktivt, från 2020-01-01


Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida, det går även att skrolla i listen.

Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida , det går även att skrolla med listen

 Sammanfattning hälsoenkät 2020