VIKTIG INFORMATION

Cairnterrier klubben

  Ansluten till Svenska Kennelklubben och Svenska Terrierklubben

Länkar och dokument för vikig information

Kallelse till årsmöte 2020


Lördag 22/2-2020 kl: 13:00 , Grand Hotel i Alingås  Bankgatan 1
bredvid Alingsås tågstation.

Alla deltagande som anmält sig bjuds på lunch kl: 12:00.
Anmälan till lunch senaste den 10/2 till klubbens sekreterare
på mailadress secretary@cairnterrier.se
Glöm inte att meddela önskemål om specialkost vid allergi.


Motioner ska vara sekreteraren tillhanda per post och undertecknad senast den 2/2-2020
Ewa Lunden Biskopstorp Ekarp 126 30578 Kvibille 

(skicka för säkerthets skull även in en kopia via mail)

Förslag till valberedningen, lämnas till Per Nilsson
076 8028727 eller caroqs@outlook.com

Vid årsmötet kommer årets utmärkelser att delas ut.
Ansökan om utmärkelser ska vara sekreteraren tillhanda senast den 31/12 2020.
För mer information se text på hemsidans flik Utmärkelser.
VARMT VÄLKOMNA.

 Information från styrelsen  2019


Det har kommit till styrelsens kännedom att det i sociala medier föreligger förvirring
bland vissa uppfödare kring poängberäkningen för Årets Utställningscairn och Årets BIM-cairn.

Årsmötet antog tidigare i år en motion att återinföra tävlingen enligt det gamla poängsystemet,
det vill säga det poängsystem som använts i många år tidigare.

Vi tackar den uppmärksamme läsare som såg att det blivit fel på en av siffrorna för årets BIM
och vi ber om ursäkt för det.

Den som vill delta i den här, eller andra tävlingar, om klubbens utmärkelse skickar själv in sitt uträknade resultat till klubbens sekreterare, före den 31 december.

Om någon känner sig manad att löpande hålla räkning under året är klubben alltid intresserad
av frivilliga. 


Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida, det går även att skrolla i listen.

Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida , det går även att skrolla med listen

© cairnterrierklubben 

 Webbdesigner : Monica Johansson
                               Jan-Inge Johansson