VIKTIG INFORMATION

Cairnterrier klubben

  Ansluten till Svenska Kennelklubben och Svenska Terrierklubben

Länkar och dokument för viktig information

CAIRNTERRIERKLUBBENS
ALMANACKA
2021

Finns nu hos kassören, så passa på att beställa ditt exemplar medans den finns kvar.
Ni var mycket duktiga att hörsamma vår efterlysning av Cairnfoton.
Vid deadlines så hade ni skickat in 211 st. foton,
så vårt jobb att bara välja 13 stycken var inte lätt alla gånger. 

PRIS 100:- / st.

 

 Rasklubb inom Svenska Kennelklubben

 

 

AU-beslut taget 2020-08-22

 

Bidrag till hundar som genomfört BPH.

 

CTK centralt ger ett bidrag på 100 kronor per hund som genomfört BPH.

Ägaren skickar in kopia på BPH-protokollet, kvitto på erlagd anmälningsavgift
samt kontouppgifter till klubbens kassör.

Detta bidrag gäller för max två hundar /år med samma ägare.

Beslutet gäller retroaktivt, från 2020-01-01

 

SKKs åtgärder mot covid-19

Här samlar vi information om de aktuella åtgärder som Svenska Kennelklubben vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar dessa sidor löpande. 

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/


Tyvärr så kommer våra planerade avel/uppfödarmöten att ställas in.

Styrelsen och avelskommittén har bestämt att vi får ta hänsyn till de råden som vi får av övervägandepersoner ang. smittrisken av Corona.

Vi hoppas att vi kan planer nya möten till hösten.

Styrelsen ber också lokalavdelningarna att tänka på om de också ska avvakta med sina aktiviteter för tillfället och försöka planera in dem senare i år.

Vi försöker hitta en lösning på hur vi kan gå vidare med att få svar på våra frågor av uppfödare ang. RAS som ska vara klar i år.

Frågor eller förslag kan skickas till Jan-Inge Johansson.

  


Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida, det går även att skrolla i listen.

 Sammanfattning hälsoenkät 2020

Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida , det går även att skrolla med listen

Cairnterrierklubbens stadgar o lokalavdelningen m.m.

© cairnterrierklubben 

 Webbdesigner : Monica Johansson