VIKTIG INFORMATION

Cairnterrier klubben

  Ansluten till Svenska Kennelklubben och Svenska Terrierklubben

Länkar och dokument för viktig information

 

 Rasklubb inom Svenska Kennelklubben

 

 

AU-beslut taget 2020-08-22

 

Bidrag till hundar som genomfört BPH.

 

CTK centralt ger ett bidrag på 100 kronor per hund som genomfört BPH.

Ägaren skickar in kopia på BPH-protokollet, kvitto på erlagd anmälningsavgift
samt kontouppgifter till klubbens kassör.

Detta bidrag gäller för max två hundar /år med samma ägare.

Beslutet gäller retroaktivt, från 2020-01-01

CAIRNTERRIERKLUBBENS ALMANACKA 2021


 Klubben planerar nu att återigen trycka en egen cairnalmanacka för kommande år.
 Vi hoppas på många härliga bilder att välja mellan, så passa på att fotografera och   föreviga din Cairn.
 Införda bilder får ett pris.
 Tänk på att det måste vara minimum 300kb. och i liggande format .

 Vi behöver lite mer bilder från Vår & Höst.
 
 Skicka som bilaga/bifogad fil, till mail: monica@cairnterrier.se

 Styrelsekontakt :Per Nilsson
 mail: caroqs@outlook.com


 Senast den 2 oktober behöver vi ha dina bidrag.

 

SKKs åtgärder mot covid-19

Här samlar vi information om de aktuella åtgärder som Svenska Kennelklubben vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar dessa sidor löpande. 

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/


Tyvärr så kommer våra planerade avel/uppfödarmöten att ställas in.

Styrelsen och avelskommittén har bestämt att vi får ta hänsyn till de råden som vi får av övervägandepersoner ang. smittrisken av Corona.

Vi hoppas att vi kan planer nya möten till hösten.

Styrelsen ber också lokalavdelningarna att tänka på om de också ska avvakta med sina aktiviteter för tillfället och försöka planera in dem senare i år.

Vi försöker hitta en lösning på hur vi kan gå vidare med att få svar på våra frågor av uppfödare ang. RAS som ska vara klar i år.

Frågor eller förslag kan skickas till Jan-Inge Johansson.

  

Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida, det går även att skrolla i listen.

Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida , det går även att skrolla med listen

© cairnterrierklubben 

 Webbdesigner : Monica Johansson
                               Jan-Inge Johansson