MEDLEMSKAP/ctkbladet

Medlemskap och annonser till CTKbladet Enklast är att anmäla sitt medlemskap via följande länk: Medlemskap i CTK


 Medlemsavgiften är för 2019 , 250:- för helbetalande och 50:- för familjemedlem


 Ange tydligt att det avser medlemskap i Cairnterrierklubben samt ditt namn och din adress   inkl.   telefonnummer.

 Det är Svenska Kennelklubben som administrerar Cairnterrierklubbens medlemsregister.


 Du kan även ringa till SKK:s kansli på tel.: 08-795 30 50 eller e- post:medlem@skk.se och   anmäl att du vill bli medlem i Cairnterrierklubben.

 Medlemskapet är "rullande", d.v.s. gäller 1 år från inbetalningsdagen.

 Du får ett medlemskort och kan via klubbtidningen Cairnbladet, som utkommer med 4   nummer per år,   eller genom klubbens/lokalavdelningarnas  hemsidor och facebook-sidor   inhämta information om de   aktiviteter du kan deltaga i eller vem du kan vända dig till i ditt   område för närmare information.


Nr 3  September= Manusstopp 1 augusti 2021.
Vi förlänger manusstopp till 1 september eftersom årsmötet
är den 15 augusti.
Vänliga Hälsningar Styrelsen


Allt material skickas till  editor@cairnterrier.se


Cairnbladet

Cairnbladet är Cairnterrierklubbens medlemstidning och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen trycks i drygt 900 exemplar. Det första numret utkom redan 1969,
då som stencil med tecknad framsida.

Förutom våra medlemmar hör även utställningsdomare till läsarna av Cairnbladet.
Tidningen skickas också till vissa djursjukhus.


Är det något du tycker att Cairnbladet borde skriva om eller vill du rent av skriva något själv?
Kontakta då redaktören på ovanstående adress.

Utgivningsplan

Nr 1                      Mars                   Manusstopp 1 februari

Nr 2                     Juni                     Manusstopp 1 maj

Nr 3                     September        Manusstopp 1 augusti

Nr 4                     December         Manusstopp 1 november

 
CAIRNBlADET's annonser för medlemmar =  helsida 500:-/ halvsida 250:- 
Nr4  250:- / 125:-

Årsboken's annonser för medlemmar = helsida 400:- / halvsida 200:-

Övriga annonser utan medlemskap = enligt offert. 

Annonser till Cairnbladet skall vara betald innan publicering.
Insättes på Plusgiro : 696300-3