GDPR & UPPFÖRANDEKOD

GDPR och Uppförandekod


Svenska Cairnterrierklubben
Rasklubb inom Svenska Terrierklubben/Svenska Kennelklubben
Organisation -  Svenska Cairnterrierklubben (CTK)
(org.nr. 802012-8438 )

 

Inom CTK värnar vi om våra medlemmars personliga integritet och eftersträvar alltid
en hög nivå av dataskydd.
Vi lämnar aldrig ut eller säljer personliga uppgifter till andra organisationer eller företag
utom när det krävs för att vi skall kunna organisera och genomföra våra egna tävlingar
och arrangemang.
Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar och använder vår personliga information.

Medlemmar i huvudstyrelse, lokalavdelningarnas styrelser och övriga funktionärer har ansvar
för handhavande av personuppgifter.

Den beskriver också dina rättigheter och skyldigheter.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in.


Det är organisationen SCTK som ansvarar för insamlandet av personuppgifter:


Personuppgiftsansvarig:CTK - Svenska Cairnterrierklubben Kontaktperson
 Gerry Erlandsson

 E-post:   

 chairman@cairnterrier.s
 

 
Uppförandekod Cairnterrierklubben:                                                                                  19-06-12

 

 

Våra Värdeord

 

  • Trivsel
  • Kommunikation
  • Öppenhet
  • Medlemsfokus

 

 

Våra värdeord och styrande värderingar ska genomsyra kulturen i Cairnterrier klubben
och hjälpa oss att i vardagen agera med ett gemensamt förhållningssätt.

 

 

Varför en uppförandekod ?

 

Cairnterrier klubben är beroende av att våra medlemmar har förtroende för oss.
Det är bara genom att ha ett högt förtroende för oss i styrelsen som Cairnterrier klubben fortsatt kan vara en framgångsrik förening.
Uppförandekoden tydliggör hur vi i klubben ska uppträda som medlemmar både i och utanför utställnings ringarna samt i det dagliga mötet medlemmar emellan.

 

Våra relationer till varandra i klubben och övriga utanför klubben ska präglas av trivsel,
kommunikation, öppenhet och medlemsfokus

 

 

För vem gäller uppförandekoden ?

 

Uppförandekoden gäller alla medlemmar i klubben.
Det är allas ansvar att föregå med gott exempel.
Vi som har kontakter med medlemmar och lokalavdelningar måste säkerställa och följa upp att dessa följer uppförandekoden


 Gerry Erlandsson

 E-post:   

 chairman@cairnterrier.s