CTK STYRELSE

Cairnterrier klubben

  Ansluten till Svenska Kennelklubben och Svenska Terrierklubben

Styrlsen


Ordförande

Gerry Erlandsson

Mobil: 073-3228299

Mail: chairman@cairnterrier.se

Vice ordförande
Jan-Inge Johansson
Mobil: 070 572582
Mail: 999@riverdeeps.com

Sekreterare 
Ewa Lunden
Mobil: 073 6420223
Mail: secretary@cairnterrier.se

Kassör, Medlemsservice

Jessica Fernström

Mobil: 072-2254702

E-mail: cashier@cairnterrier.se

Ledamot

Åse Johansson

Mobil: 070-2995032

Mail: ase.johansson@area28.se

Ledamot, Redaktör

Janina Pfalzer

Mobil: 070-7753999

E-mail: editor@cairnterrier.se

Ledamot, 

Mia Carlsson

Mobil: 070-8452623

E-Mail: miacarlsson48@gmail.com


Revisorer


Revisor:

Ewa Söderwall
Mobil: 0723-892023
Mail: ewa.soderwall@gmail.com


Revisor:

Sten-Åke Ödman

Mobil: 0703-575708

Mail: stenake.odman@yahoo.se

Revisor suppleant:

Görel Sundbeck


Revisor suppleant:

Mia Ljung


Valberedningen


Sammankallande: 

Per Nilsson  

Mobil: 076-8028727
Mail: caroqs@outlook.comMonica Johansson

Mobil: 0739-433743

Epost: monica@carrottail.se


Eva Hamilton

Mobil: 0705-940909
Mail:eva.e.hamilton@tele2.se


Avelskommitén


Sammankallande: 

Jan-Inge Johansson 

Mobil: 070 572582
Mail:999@riverdeeps.com


Monica Johansson

Mobil: 0739-433743

Epost: monica@cairnterrier.se

Eva Söderwall

Mobil: 0723-892023
Mail:ewa.soderwall@gmail.com

Veronica Danielsson
Mobil:070 8770710
Mail:veronicadanielsson@hotmail.se


© cairnterrierklubben 

 Webbdesigner : Monica Johansson
                               Jan-Inge Johansson