UTS.RESULT.2020

Utställningsreultat  2020

BIR-Vinnade hund behöver inte ( men får) skicka in resultat från utställningarna,
Jag hämtar resultaten som finns på Skk hunddata  ca: 2-3 dagar efter utställningen 

Till dem som vill skicka resultat , så är min mailadress: monica@cairnterrier.se

Vårgårda SvTek                                        Antal

03-okt.                                                     7H+10T

Domare: Ann-Christin Johansson

Plac.


Cert
Champion

Big
Bis

Poäng


Ch.Rottriver's Heart Beat

BIR

10+1=11

Hjohoo's Hjo Do What U Want

BH 2

Cert

5

Ch.Jennéva's Red Date

BH 3

3

Rottriver's Money Maker

BH 4

R-cert

2

Hjohoo's Just Because Of Hjo

BIM

Cert

7

Rasken's Celine Dion

BT 2

R-cert

5

Ch.Jennéva's Danish Date

BT 3

3

Mitedos For A Better Day

BT 4

2

Södertälje SvTek                                      Antal

29-feb.                                                      4H+5T

Domare: Jens Myrman

Plac.


Cert
Champion

Big
Bis

Poäng


Ch.Rasken's Wictor Wallaby

BIR

10

Rasken's Asafa Powell

BH 2

Cert

5

BH 3

3

BH 4

2

Rasken's Britney Spears

BIM

Cert

7

Rasken's Shirley Maclaine

BT 2

5

Hjohoo's All Hjo Ever Need

BT 3

3

Goldpenny's Begonia

BT 4

2

Göteborg My Dog Int.                             Antal

6-jan.                                                        8H+5T

Domare: Liz Cartledge

Plac.


Cert
Champion

Big
Bis

Poäng


Ch.Hjohoo's Hjo Take What Hjo Want

BIR

10+1=11

Ch. Danjous Dragonfly

BH 2

5

Se Vch, Rottriver's Money Maker

BH 3

Cert

3

Ch.Rottriver's Heart Beat 

BH 4

2

Ch.Hjohoo's Hjo´re My Lovey-Dovey

BIM

7

Ch.Stenrösets Jorid

BT 2

5

Laphroaig's Distiller's Choice

BT 3

Cert + Ch.

3

Kadelly's Roxanne

BT 4

2

Göteborg My Dog Nat.                            Antal 

5-jan                                                          7H+5T.

Domare: Kari Järvinen

Plac.


Cert
Champion

Big
Bis

Poäng


Ch.Hjohoo's Hjo´re My Lovey-Dovey

BIR

Big-2

10+1=11

Laphroaig's Distiller's Choice

BT2

5

Hjohoo's Because Of Hjo

BT3

Cert

3

BT4

Ch.Rottriver's Heart Beat

BIM

7

SE Vch River Deep's Dancing On The River

BH2

Cert

5

Ch.Danjous Dragonfly

BH3

3

Ch.Hjohoo's Hjo Take What Hjo Want

BH4

2