RALLYLYDNAD

Rallylydnad

 För att tävla om utmärkelsen krävs medlemskap i Svenska Cairnterrierklubben av såväl   hundens förare som ägare.
 Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta poäng enligt nedanstående tabell.
 För varje hund räknas resultatet från officiella prov.
 Vid lika poäng avgörs vinnaren genom högsta enskilda poäng i högsta klass. 

Klass

Officiella kvalificerade resultat

Poäng

Nybörjarklass

70 - 80

1

81 - 90

2


91 - 100

3

Fortsättningsklass

70 - 80

4


81 - 90

5


91 - 100

6

Avancerad klass

70 - 80

7


81 - 90

8


91 - 100

9

Mästarklass

70 - 80

10

81 - 90

11

91 - 100

12