LYDNAD

Cairnterrier klubben

  Ansluten till Svenska Kennelklubben och Svenska Terrierklubben

Lydnad

 Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta poäng enligt nedanstående lista.
 För varje hund räknas de fem bästa resultaten från officiella lydnadsprov.

PRIS

STARTKLASS

1:a

uppflyttad

3 poäng

2:a

godkänd

2 poäng

3:e

underkänd

1 poäng

PRIS

KLASS  1

KLASS  2

KLASS  3

1:a

6 poäng

9 poäng

12 poäng

2:a

5 poäng

8 poäng

11 poäng

3:e

4 poäng

7 poäng

10 poäng

 Tillägg för totalseger = 5 poäng oavsett klass,
 Dock krävs att minst 2 hundar startar i den aktuella klassen

 Tilläg för lydnadschampionat = 25 poäng för det år championatet erövrades.
 Datum,tävlingsplats,klass och poäng anges
 liksom förarens och hundens namn enligt registreringsbeviset.


Ansökan om utmärkelsen ska insändas till klubbens sekreterare senst 31/12 2020


© cairnterrierklubben 

 Webbdesigner : Monica Johansson