LYDNAD

Lydnad


Resultat för år 2020 från SKK hunddata.


Placering

Hund

Poäng

Antal starter

1

Carrottail's Monsieur Valentino

6

2

2

Rottriver's Cinnamon Waffel

1

1

 Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta poäng enligt nedanstående lista.
 För varje hund räknas de fem bästa resultaten från officiella lydnadsprov.

PRIS

STARTKLASS

1:a

uppflyttad

3 poäng

2:a

godkänd

2 poäng

3:e

underkänd

1 poäng

PRIS

KLASS  1

KLASS  2

KLASS  3

1:a

6 poäng

9 poäng

12 poäng

2:a

5 poäng

8 poäng

11 poäng

3:e

4 poäng

7 poäng

10 poäng

 Tillägg för totalseger = 5 poäng oavsett klass,
 Dock krävs att minst 2 hundar startar i den aktuella klassen

 Tilläg för lydnadschampionat = 25 poäng för det år championatet erövrades.
 Datum,tävlingsplats,klass och poäng anges
 liksom förarens och hundens namn enligt registreringsbeviset.