BRUKS

Bruks

 Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta poäng enligt nedstående lista.
För varje hund räknas de två bästa resultaten från officiella bruksprov.
Vid lika poäng för två eller fler hundar utdelas priset till den hund som har högsta poäng i 
specialmomenten ( sök,spår,rapport)


KLASSER

Godkänd

Uppflyttad

APELLKLASS

1 poäng

2 poäng

LÄGRE KLASS

4 poäng

6 poäng

HÖGRE KLASS

7 poäng

9 poäng

ELITKLASS

10 poäng


CERTPOÄNG

10 poäng


CERTIFIKAT

15 poäng


BRUKSCHAMPIONAT

25 poäng