AGILITY

Agility

Resultat för år 2020 från SKK hunddata.

Plac.

Förare :

Hund

Namn

Gdk. resultat

Poäng

1:a

Linea Granqvist

Danjou's Line Up In Sequence

Asta

3

210

2:a

Maria Andre

Hjohoo's If Only Hjo

Zack

2

170

3:a

Natalie Gustavsson

Mosshills Winston

Nelson

2

110

4:a

Margareta Båtelsson

Kullehus Gentleman

Sigge

1

90

5:a

Katarina Olsson

Danjou's Honey Crunch

Texa

1

80

6:a

Katarina Olsson

Danjou's Squawk Ident

Lizzy

1

60

7:a

Irene Nilsson

Kullehus Grace

Kira

2

40

8:a

Natalie Christensson

Hagahus Funny Date

Wilgot

1

40


POÄNGRÄKNING FÖR ÅRETS AGILITYCAIRN


Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta sammanlagda poäng.
40% av de startande i klassen med max 10 totalfel, får tillgodoräkna sig poäng enligt nedanstående tabell.
Antalet startande måste framgå på redovisningen.
poäng utdelas endast i officiella klasser.


PLACERING

1:a

2:a

3:a

4:a

5:a

6:a

7:a

8:a

9:a

10:a

11:a

Poäng i klass 1

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

Poäng i klass 2

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

15

poäng i klass 3

140

130

120

110

100

910

80

70

60

50

25
.


Vid lika poäng avgörs vinnaren genom högsta enskilda poäng