SVENSKA
CAIRNTERRIERKLUBBEN
- Rasklubb inom Svenska Kennelklubben -

 

 

STYRELSEN

LOKALAVDELNINGAR

MEDLEMSKAP

HISTORIK

RASSTANDARD

VALPHÄNVISNING

UPPFÖDARE A-Ö

AVELSUPPLYSNING

TRIMMARE

CAIRNBLADET

ÅRSBOKEN

UTSTÄLLNING

ÖVRIGA TÄVLINGAR

UTMÄRKELSER

FOTOGALLERI

ANSLAGSTAVLA

ONLINESHOP

LÄNKAR

STARTSIDA


SPONSORER

 

 


 

POLICY FÖR VALPHÄNVISNINGEN

Blankett för ansökan om valphänvisning. Klicka här.

OBS ! Glöm inte att meddela när dina valpar är sålda !
Meddelas till valphanvisning@cairnterrier.se

SYFTE

Syftet med Cairnterrierklubbens valphänvisning är att förmedla cairnterriers som är uppfödda efter klubbens rekommendationer för hundar i avel. Valphänvisningen verkar genom förmedling på klubbens hemsida.

RIKTLINJER

För Cairnterrierklubbens valphänvisning gäller:

* Uppfödaren skall:

-    Inneha medlemskap i Cairnterrierklubben.

-          Följa Cairnterrierklubbens rekommendationer för hundar i avel.

-          Följa SKK’s grundregler för uppfödare.

-          Meddela när valparna är sålda.

-          Ansvara för att lämna fullständiga och korrekta uppgifter på inavelsgraden, samtidigt    
       med insändande av övriga uppgifter.

-          Inte ha några förfallna oreglerade skulder till CTK

Endast kullar med högsta inavelsgrad på 6,25% hänvisas.

Tik utställd på Officiell utställning ,lägst juniorklass med minst 3 st. 1:a pris eller lägst
Very Good, i kvalitetsbedömning För hane gäller 1st. 1:a pris eller lägst Very Good i kvalitetsbedömning..
Resultat från utlandet kräver kopia av "kritiklappen".

 

  • Valpar hänvisas i tre kategorier.

-     Valpar upp till 3 månaders ålder.

-          Valpar från 3 månader till högst 5 månaders ålder.

-          Valpar från 5 månader till högst 9 månaders ålder.

  • Efter 3 månader kan förlängning ske efter begäran i en nivå åt gången upp till 9 mån.


Av administrativa skäl uppmanas alla begära förlängning INNAN den aktuella tiden för hänvisning gått ut.

  • Även omplacering av vuxna hundar förmedlas.
    Samma krav gäller som för hänvisning av valpkull.
  • Central hänvisning över hela landet.
  • All hänvisning är kostnadsfri.
  • Väntande kullar mottages för hänvisning efter det att tiken är parad.
  • All hänvisning sker endast via klubbens hemsida.

Uppgifter för den aktuella kullen skall lämnas av uppfödaren på separat blankett eller via CTK:s hemsida. Samtliga uppgifter skall vara ifyllda. Om någon uppgift saknas riskeras kullen/hunden att ej bli förmedlad. 

Följande uppgifter kommer att publiceras på hemsidan:

-          Kennel

-          Uppfödarens namn och ort

-          Telefon samt ev mailadress

-          Länk till ev hemsida

-          Födelsedatum. För väntad kull gäller beräknad nedkomstdag.

-          Härstamning. Endast fader och moder

-          Kullstorlek

För omplacering av vuxen hund gäller:

-          Hundens namn och födelsedatum

-          Ägarens namn, boendeort, telefon och ev mailadress

-          Uppfödarens namn, boendeort, telefon och ev mailadress

-          Härstamning. Endast fader och moder