Svenska Cairnterrierklubben

Ansluten till Svenska Kennelklubben och

Svenska Terrierklubben

Valpar 5 - 9 månader