Cairnterrierklubbens Valpförmedlingsblankett

OBS: Samtliga fält måste vara ifyllda för att anmälan skall behandlas:

Uppfödare: 

           
Telefon hem:
Telefon arb.
Adress:                                                                     Medlemsnr i CTK

Kennelnamn:
Kullen född den: Hanar         Tikar         Inavelsgrad
       %
 

VALPARNAS FAR

Namn:

Registreringsnummer:

Födelsedatum:

Meriter: 1:a pris officiell utställning / högsta utställningsmerit

Klass:

Datum:

Plats:

VALPARNAS MOR

Namn:

Registreringsnummer:

Födelsedatum:

Meriter: 1:a pris officiell utställning / högsta utställningsmerit

Klass:

Datum:

Plats:

Anmälaren har tagit del av CTK:s villkor för Valpförmedling och ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta.

Ort, datum:

Anmälarens namn:

Mailadress: