Svenska Cairnterrierklubben

Ansluten till Svenska Kennelklubben och

Svenska Terrierklubben


Nya Cairnägare
Alla uppfödare kan nu anmäla sina nya valpköpare som medlemmar i klubben utan kostnad till ett års prova-på-medlemskap!


Anmälan ska göras av uppfödaren till klubbens kassör via mail på cashier@cairnterrier.se 

                                                                                     

Många uppfödare ger även sina valpköpare rasboken "Världens bästa kompis".