Anmälan Valpkull

Svenska Cairnterrierklubben

Ansluten till Svenska Kennelklubben och

Svenska Terrierklubben


Alla uppfödare kan nu anmäla sina nya valpköpar


POLICY FÖR VALPHÄNVISNINGEN


Blankett för ansökan om valphänvisning och väntande kull. 
Klicka här.

Blankett för ansökan om valphänvisning av väntad kull. 
Använd blanketten ovan men skriv in datumet för planerat födelsedatum istället.

OBS ! Glöm inte att meddela när dina valpar är sålda !
Meddelas till valphanvisning@cairnterrier.se

SYFTE

Syftet med Cairnterrierklubbens valphänvisning är att förmedla cairnterriers som är uppfödda efter klubbens rekommendationer för hundar i avel. Valphänvisningen verkar genom förmedling på klubbens hemsida.


RIKTLINJER


För Cairnterrierklubbens valphänvisning gäller att uppfödaren skall


Inneha medlemskap i Cairnterrierklubben.

Följa Cairnterrierklubbens rekommendationer för hundar i avel.

Följa SKK’s grundregler för uppfödare.

Meddela när valparna är sålda.

Ansvara för att lämna fullständiga och korrekta uppgifter på inavelsgraden, samtidigt med insändande av övriga uppgifter.

Inte ha några förfallna oreglerade skulder till CTK

Endast kullar med högsta inavelsgrad på 6,25% hänvisas.

Tik utställd på Officiell utställning ,lägst juniorklass med minst 3 st. 1:a pris eller lägst 
Very Good, i kvalitetsbedömning För hane gäller 1st. 1:a pris eller lägst Very Good i kvalitetsbedömning..
Resultat från utlandet kräver kopia av "kritiklappen".


Valpar hänvisas i tre kategorier.


Valpar upp till 3 månaders ålder.

Valpar från 3 månader till högst 5 månaders ålder.

Valpar från 5 månader till högst 9 månaders ålder.

Efter 3 månader kan förlängning ske efter begäran i en nivå åt gången upp till 9 mån.


Av administrativa skäl uppmanas alla begära förlängning INNAN den aktuella tiden för hänvisning gått ut.


Även omplacering av vuxna hundar förmedlas.
Samma krav gäller som för hänvisning av valpkull.

Central hänvisning över hela landet.

All hänvisning är kostnadsfri.

Väntande kullar mottages för hänvisning efter det att tiken är parad.

All hänvisning sker endast via klubbens hemsida.


Uppgifter för den aktuella kullen skall lämnas av uppfödaren på separat blankett eller via CTK:s hemsida. Samtliga uppgifter skall vara ifyllda. Om någon uppgift saknas riskeras kullen/hunden att ej bli förmedlad. 

Följande uppgifter kommer att publiceras på hemsidan vid valphänvisning:


Kennel

Uppfödarens namn 

Telefon samt ev mailadress

Länk till ev hemsida

Födelsedatum. För väntad kull gäller beräknad nedkomstdag.

-Härsamning. Endast fader och moder

Kullstorlek


För omplacering av vuxen hund gäller:


Hundens namn och födelsedatum

Ägarens namn,  telefon och ev mailadress

Uppfödarens namn, telefon och ev mailadress

Härstamning. Endast fader och moder


Med anledning av GDPR presenteras ej längre bostadsort på hemsidan.