SVENSKA
CAIRNTERRIERKLUBBEN
- Rasklubb inom Svenska Terrierklubben/Svenska Kennelklubben -  

 

 

STYRELSEN

LOKALAVDELNINGAR

MEDLEMSKAP

HISTORIK

RASSTANDARD

VALPHÄNVISNING

UPPFÖDARE A-Ö

AVELSUPPLYSNING

TRIMMARE

CAIRNBLADET

ÅRSBOKEN

UTSTÄLLNING

ÖVRIGA TÄVLINGAR

UTMÄRKELSER

FOTOGALLERI

ANSLAGSTAVLA

ONLINESHOP

LÄNKAR

STARTSIDA


SPONSORER

 


MEDLEMSKAP


Vem kan bli medlem i Cairnterrierklubben ?

Frågan är enkel att besvara: alla som på något sätt har intresse för Cairnterrier.

Hur blir man medlem i Cairnterrierklubben ?

Enklast är att anmäla sitt medlemskap via följande länk:                 Medlemskap i CTK                                                                                             Medlemsavgiften är för 2017,  250:- för helbetalande och 50:- för familjemedlem. Ange tydligt att det avser medlemskap i Cairnterrierklubben samt ditt namn och din adress inkl. telefonnummer. Det är Svenska Kennelklubben som administrerar Cairnterrierklubbens medlemsregister.

Du kan även ringa till SKK:s kansli på tel.: 08-795 30 50 eller e-post: medlem@skk.se och anmäl att du vill bli medlem i Cairnterrierklubben.

Medlemskapet är "rullande", d.v.s. gäller 1 år från inbetalningsdagen.

Du får ett medlemskort och kan via klubbtidningen Cairnbladet, som utkommer med 4 nummer per år, eller genom klubbens/lokalavdelningarnas hemsidor, inhämta information om de aktiviteter du kan deltaga i eller vem du kan vända dig till i ditt område för närmare information. 

Alla uppfödare kan nu anmäla sina nya valpköpare som medlemmar i klubben utan kostnad till ett års prova-på-medlemskap!
Anmälan ska göras av uppfödaren till klubbens kassör via mail på cashier@cairnterrier.se                                                                                      Många uppfödare ger även sina valpköpare rasboken 
"Världens bästa kompis".

Välkommen som medlem !