Svenska Cairnterrierklubben

Ansluten till Svenska Kennelklubben och

Svenska Terrierklubben

GDPR


Svenska Cairnterrierklubben
Rasklubb inom Svenska Terrierklubben/Svenska Kennelklubben
Organisation -  Svenska Cairnterrierklubben (CTK) (org.nr. 802012-8438 )

 

Inom CTK värnar vi om våra medlemmars personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi lämnar aldrig ut eller säljer personliga uppgifter till andra organisationer eller företag utom när det krävs för att vi skall kunna organisera och genomföra våra egna tävlingar och arrangemang. Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar och använder vår personliga information.

Medlemmar i huvudstyrelse, lokalavdelningarnas styrelser och övriga funktionärer har ansvar för handhavande av personuppgifter.
Den beskriver också dina rättigheter och skyldigheter.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in.


Det är organisationen SCTK som ansvarar för insamlandet av personuppgifter:Personuppgiftsansvarig:

CTK - Svenska Cairnterrierklubben

Organisationsnummer

802012-8438

Kontaktperson 

Gerry Erlandsson

E-post kontaktperson

chairman@cairnterrier.se

Kontaktperson 

Jan-Inge Johansson

E-post kontaktperson

999@riverdeeps.com