Valberedning

Svenska Cairnterrierklubben

Ansluten till Svenska Kennelklubben och

Svenska Terrierklubben

Valberedning

Valberedning Sammankallande: 

Per Nilsson  

Mobil: 076-802872
Mail: caroqs@compaqnet.se


Valberedning 

Monica Johansson

Mobil0739-433743


Valberedning

Eva Hamilton

Mobil: 0705-940909
Mail:eva.e.hamilton@tele2.se