Medlemskap

Svenska Cairnterrierklubben

Ansluten till Svenska Kennelklubben och

Svenska Terrierklubben


Medlemskap

Enklast är att anmäla sitt medlemskap via följande länk:  Medlemskap i CTK    


 Medlemsavgiften är för 2019 ,  250:- för helbetalande och 50:- för familjemedlem.


Ange tydligt att det avser medlemskap i Cairnterrierklubben samt ditt namn och din adress inkl. telefonnummer.

Det är Svenska Kennelklubben som administrerar Cairnterrierklubbens medlemsregister.


Du kan även ringa till SKK:s kansli på tel.: 08-795 30 50 eller e-post:medlem@skk.se och anmäl att du vill bli medlem i Cairnterrierklubben.

Medlemskapet är "rullande", d.v.s. gäller 1 år från inbetalningsdagen.

Du får ett medlemskort och kan via klubbtidningen Cairnbladet, som utkommer med 4 nummer per år, eller genom klubbens/lokalavdelningarnas hemsidor och facebook-sidor inhämta information om de aktiviteter du kan deltaga i eller vem du kan vända dig till i ditt område för närmare information.