Lokalavdelningar

Stockholms lokalavdelning
Huvudstaden och alla dess förorter
Kontaktperson: Anita Redner
Tel: 076-1633734
E-mail: info@stockholmscairn.se
Hemsida: http://www.stockholmcairn.se

Lokalavdelningar

Västra Mälardalens Lokalavdelning
Eskilstuna, Västerås och Arboga områdena
Kontaktperson: Elisabeth Nordstrand, Kungsör
Tel: 0227-21062
E-mail: medlem@vmlcairn.se
Hemsida : www.vmlcairn.se

Svenska Cairnterrierklubben

Ansluten till Svenska Kennelklubben och

Svenska Terrierklubben

Västra lokalavdelningen "Cairn i Väst"
Göteborgsområdet
Kontaktperson: Mia Carlsson
Tel: 070-8452623   
E-mail: miacarlsson48@gmail.com
Hemsida : http://cairnivast.se

Södra Lokalavdelningen "Cairn i Syd"
Skåne
Kontaktperson: Lars Holmberg
Tel: 070-5623311   
E-mail: lilavi77@hotmail.com
Hemsida: www.cairnisyd.se

Örebroområdet/Lokalombud
Kontaktperson: Bo Paurell 
Tel: 0735-047046
E-mail: ironhills@telia.com

Uppsalaområdet/Lokalombud
Uppland med omnejd
Kontaktperson: Kerstin Wahlstrand 
Tel: 070-7180105
E-mail: kerstin.wahlstrand@gmail.com
Administratör Hemsida/ FB grupp: Karin Eriksson, Tel: 076-1651015
FB gruppen: Uppsala Cairn
E-mail: karin.skvallerbacken@telia.com
Hemsidan: http://cairn-uppsala.webnode.se/