Svenska Cairnterrierklubben

Ansluten till Svenska Kennelklubben och

Svenska TerrierklubbenSvenska Cairnterrierklubben är en specialklubb för Cairnterrierrasen och har funnits sedan 1963. Svenska Cairnterrierklubben är ansluten till Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben (SKK).


Svenska Cairnterrierklubben är till för dig som har Cairnterrier eller är intresserad av vår ras. 

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för Cairnterrier och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens egenskaper.


Det finns förnärvarande två lokalombud och fyra aktiva lokalavdelningar som erbjuder aktiviteter av olika slag för medlemmarna i de olika områdena.