Cairnbladet

Svenska Cairnterrierklubben

Ansluten till Svenska Kennelklubben och

Svenska Terrierklubben

Klubbens medlemspublikation heter CAIRNBLADET och utkommer till alla medlemmar med fyra nummer per år.


Den distribueras även till de Svenska exteriördomare som är auktoriserade på rasen samt till ett stort antal djursjukhus och kliniker.


I Cairnbladet kan man följa klubbens verksamhet, läsa intressanta artiklar som rör rasen, se var i landet det arrangeras olika lokala aktiviteter för medlemmarna och deras hundar, annonsera och studera t ex uppfödarannonser och en hel del annat av intresse för rasen.


Manusstopp är 1 februari, 1maj, 1 augusti resp. 1 november.


Redaktionen för Cairnbladet når man enklast kan nå via mail:
editor@cairnterrier.se