SVENSKA
CAIRNTERRIERKLUBBEN
- Rasklubb inom Svenska Terrierklubben/Svenska Kennelklubben -

 

 

STYRELSEN

LOKALAVDELNINGAR

MEDLEMSKAP

HISTORIK

RASSTANDARD

VALPHÄNVISNING

UPPFÖDARE A-Ö

AVELSUPPLYSNING

TRIMMARE

CAIRNBLADET

ÅRSBOKEN

UTSTÄLLNING

ÖVRIGA TÄVLINGAR

UTMÄRKELSER

FOTOGALLERI

ANSLAGSTAVLA

ONLINESHOP

LÄNKAR

STARTSIDA


SPONSORER


 

BRUKSPROV

FOTOALBUM - BRUKS

BRUKSPROV är en benämning på de olika tränings- och tävlingsgrenar som finns inom bruksprovssporten.
Dessa arrangeras av Svenska Brukshundklubben och består av fyra olika grenar.

* Spår

* Sök

* Rapport

* Skydd

Det som är mest tillämpbart och förekommande inom vår ras är Spår och Sök. Därför ska vi här ge en kortfattad
information om vad dessa grenar innebär.

Spårhundar

Alla hundar kan och tycker om att få spåra! Oavsett om du har tävlingsambitioner eller inte så är personspår den optimala sysselsättningen att aktivera din hund på!

Spår är den bruksgren som man enklast kan utöva själv med sin hund. Ett spår kan du enkelt lägga ut själv. Vill du så kan du annars lätt hitta andra som också sysslar med personspår och byta spår med dem. Det kan vara trevligt att samlas några stycken och hjälpas åt med spårhundsträningen. En hund som får spåra aktiveras mentalt och sover ofta gott efteråt, till och med bättre än efter ett hårt fysiskt träningspass. Du kan som spårtränare hitta på mängder av roliga och spännande utmaningar för din hund. Endast din fantasi sätter gränserna. Jag själv fascineras varenda gång jag ser en hund spåra av deras fantastiska luktsinne…

Vid varje steg som du tar lämnar du en massa doftinformation till en hund! Det är rester från dina skor, lukter från din kropp och växter som din skosula krossar. En duktig hund klarar att på två fotsteg avgöra vilket håll du gått åt, och detta upp till FLERA TIMMAR efter du gått där. En bra spårhund kan även skilja på din och din kompis doft. Du kan gå samtidigt som en vän, ni kan korsa varandras spår, gå efter varandra så att spåren blandas och ni kan till och med byta skor med varandra –en duktig spårhund kan ni ändå inte lura! Den vet precis vem av er som gått var och när. Hunden kan även skilja på saker som du eller din vän tappat. Saker som bara har vittring ifrån din eller din väns handflata…

Spår är den bruksgren som överlägset har flest aktiva utövare. Tävlingsmässigt är spåret liksom de andra bruksgrenarna indelat i fyra olika klasser med ökad svårighetsnivå. I den första klassen (appellklass) får man lägga sitt spår själv och domarna dömer hela hundens arbete, spåret är bara tre hundra meter långt. I de högre klasserna ska hunden själv leta reda på ett spår som någon okänd lagt ut inom en markerad ruta, spåret är utlagt upp till två timmar innan hunden släpps på. Hunden ska spåra mellan 1000-1500 meter beroende på klass. I spåret har den som lagt ut det lämnat 8 små träpinnar som hunden och föraren sen ska redovisa som bevis för att de varit ”på spåret”. Det finns även en maxtid som man måste hinna runt sitt spår på.>

Det finns lite olika sätt att börja träna sin hund i personspår på. Den som är intresserad tar enklast kontakt med antingen någon brukshundklubb eller någon annan som är lite insatt i spårhunds- utbildning för att få starthjälp!

 

Sökhundar

En sökhunds främsta uppgift är att hitta och markera personer som gått bort sig eller ligger skadade på okänd plats. Mest berömda är S:t Bernardshundarna som med kaggen runt halsen hittar och räddar nödställda i alperna. Från början lärde man hundarna att ta med något från den skadade (eller döda) upphittade människan. Detta tilläts emellertid inte alltid av den funne, så man fick ändra sig till att plocka upp något i dess närhet, pinne, sten eller dylikt, för att visa sin förare att man hittat någon i området. Så småningom fann man också detta vara ett vanskligt tecken, och så kom tanken att hänga på hunden en egen sak som kunde användas som markering. Det blev början till rullmarkerande hund. I dag kan man välja att utbilda sin hund till att rull- eller skallmarkera. I Sverige finns många duktiga sök- och räddningshundar och nästan alla hundar älskar att få söka rätt på människor!

Tjänstemässigt finns det flera typer av sökhundar. Dels de som letar efter människor men även specialsökhundar som letar efter förbjudna ämnen och andra preparat (bombhundar, narkotikahundar etcetera). Vi kommer emellertid att beskriva tävlingsgrenen sök. Tävlingsmässigt finns det fyra klasser i sökhundsgruppen: appell, lägre, högre och elitklass. Appellhundarna har en ruta som är 50 meter lång och 50 meter djup på vardera sida om en ”mittstig”. I denna ruta finns två figuranter utplacerade och hunden ska hitta dessa men även markera och visa för föraren var figuranterna är. Tillsammans ska förare och hund hämta in figuranterna och två domare bedömer arbetet. Det finns två sätt som är tillåtna att använda för markering. Det ena är att hunden tar en rulle som den har fastsatt i sitt halsband och visar att den hittat genom att ta rullen i munnen. Det andra sättet är att hunden stannar vid figuranten och skäller för att vägleda föraren ut till fyndplatsen. I lägre klass blir rutan 100 meter lång men fortfarande 50 meter bred på vardera sida och det finns tre figuranter utplacerade. I högre klass blir rutan 200 meter och i elit är den 300 meter lång. Hunden ska arbeta systematiskt och söka över hela det anvisade området och man har en viss tid på sig. Tiderna varierar beroende på i vilken klass man tävlar.

Hur bra en sökhund blir, beror till stor del på träningskompisarna. I sök är man väldigt beroende av hjälp och det är nog den gren som är mest social. Ett trevligt sökgäng som tränar regelbundet blir nästan som en familj!