SVENSKA
CAIRNTERRIERKLUBBEN
- Rasklubb inom Svenska Kennelklubben -

 

 

STYRELSEN

LOKALAVDELNINGAR

MEDLEMSKAP

HISTORIK

RASSTANDARD

VALPHÄNVISNING

UPPFÖDARE A-Ö

AVELSUPPLYSNING

TRIMMARE

CAIRNBLADET

ÅRSBOKEN

UTSTÄLLNING

ÖVRIGA TÄVLINGAR

UTMÄRKELSER

FOTOGALLERI

ANSLAGSTAVLA

ONLINESHOP

LÄNKAR

STARTSIDA


SPONSORER

 

 

         AVELSUPPLYSNING

 

 

kamagra oral jelly kamagra australia cialis australia levitra australia

cialis kopen viagra pillen cialis prijs kamagra bestellen priligy bestellen viagra bestellen viagra pil levitra kopen kamagra oral jelly viagra apotheek cialis kopen viagra prijs

levitra generique viagra pas cher kamagra pas cher viagra achat kamagra 100mg cialis generique kamagra 100 viagra generique levitra generique cialis en ligne levitra generique cialis pas cher kamagra 100mg cialis pas cher viagra femme viagra sans ordonnance cialis 20mg kamagra now kamagra 100 cialis generique kamagra gel levitra generique levitra en ligne       REKOMMENDATIONER FÖR 
HUNDAR I  AVEL

 

Ambitionen vid all avelsverksamhet måste vara att producera friska, mentalt och exteriört fullgoda individer i en ras. För att kunna förverkliga ambitionen att producera hundar och för att bibehålla den hittills goda utvecklingen som skett i vår ras, rekommenderar Cairnterrierklubben följande vad avser avelsverksamhet:

Uppfödaren skall vara väl insatt i rasens standard.
Klubbens uppfödarkompendium samt RAS kan laddas ner från  länkar på sidan 
- anslagstavlan - eller beställas kostnadsfritt från sekreteraren.

För hanhund gäller:
Hanhunden skall vara frisk och sund, utan kända ärftliga sjukdomsanlag samt mentalt sund.
Hanhunden skall vara utställd på officiell utställning i lägst juniorklass och med minst ett
1:a pris  eller lägst Very Good i kvalitetsbedömning.
Hanhund får ej ha fler än 5 parningar per år. Med parning avses här parning som resulterat i en eller flera valpar där minst en valp överlevt till minst 8 veckors ålder.

För tik gäller:
Tik skall vara frisk och sund, utan kända ärftliga sjukdomsanlag samt mentalt sund. Tik skall vara utställd på officiell utställning med lägst juniorklass och med minst 3 stycken 1:a pris eller lägst Very Good i kvalitetsbedömning.
 

Sjukdomar inom rasen:
Inom rasen förekommer ärftligt betingade sjukdomar.En av dessa är PNP (Progessiv nefropati.) När det gäller ärftliga sjukdomar kan föräldradjuret vara fri från sjukdomen men anlagsbärare. För att avkomma ska bli sjuk krävs att båda föräldradjuren är sjuka eller bär anlaget. Ännu kan man ej genom tester fastställa huruvida ett djur bär detta anlag eller ej.
 

Därför gäller följande begränsningar avseende PNP.
Sjuka djur tages ur avel liksom dess helsyskon, även ur tidigare kullar av samma kombination.
Föräldradjuren tages även ur avel då de konstaterats bära anlaget. Även avkommor efter sjuka/avlidna djur där PNP konstaterats ska tas ur avel då de alltid är anlagsbärare.
Avkommor som är ur kull där ett eller båda föräldradjuren använts i strid mot klubbens rekommendationer, för begränsningar i avel avseende PNP, får ej användas i avel.
 


Ytterligare information samt råd vid uppfödning, erhålles kostnadsfritt från klubbens avelsupplysning. Kontakta någon av nedanstående i avelskommitten:

Avelskommitten består av: Susanne Dufwa, Jan-Inge Johansson och Ewa Söderwall.
Kontaktuppgifter finns på styrelsesidan.

Intressanta SKK-artiklar
kan hittas genom länkar på anslagstavlan.