SVENSKA
CAIRNTERRIERKLUBBEN
- Rasklubb inom Svenska Terrierklubben/Svenska Kennelklubben -

 

 

STYRELSEN

LOKALAVDELNINGAR

MEDLEMSKAP

HISTORIK

RASSTANDARD

VALPHÄNVISNING

UPPFÖDARE A-Ö

AVELSUPPLYSNING

TRIMMARE

CAIRNBLADET

ÅRSBOKEN

UTSTÄLLNING

ÖVRIGA TÄVLINGAR

UTMÄRKELSER

FOTOGALLERI

ANSLAGSTAVLA

ONLINESHOP

LÄNKAR

STARTSIDA


SPONSORER

 

 

ÅRSBOKEN


SYFTE

Årsboken skall tjäna som uppslagsverk för uppfödare och andra intresserade vari man kan finna statistik och fakta över rasens verksamhet det aktuella året.

RIKTLINJER

 • Årsboken omfattar kalenderår.

 • Statistik skall utgå från det som registreras vid SKK.

 • Annonsering i årsboken är tillåten. Annonsören ansvarar att annonsmaterial insändes i färdigt skick till redaktören. Annonskostnaden bestäms av styrelsen.

 • Årsboken ska innehålla:

 • Förteckning över samtliga officiella utställningar och CTK inofficiella utställningar med domare i Sverige det aktuella året.

 • Samtliga cairn som vunnit cert, BIM och BIR med eventuell grupp eller BIS-placering  i Sverige under året. De skall presenteras med namn, färg, kön, födelsedatum, ägare, uppfödare, resultat samt stamtavla i tre led.
  Det åligger resp. hundägare att insända samtliga uppgifter rörande sin hund till redaktören.

 • Statistik över registrerad cairnterriervalpar årligen från 1977 och framåt.

 • Utmärkelserna förtjäntfull avelshane/tik samt uppfödare från 1978 och framåt.

 • Presentation av årets avelshane, avelstik samt uppfödare det aktuella året.

 • Registrerade valpkullar det aktuella året med uppgift om antal valpar,  födelsedatum, fader och moder.

 • Importer det aktuella året.

 • Statistik över de avelshundar som haft mer än två kullar registrerade under det aktuella året.

 • Rasstandarden för cairnterrier.

 • Lista över aktiva cairnterrieruppfödare som är medlemmar i CTK enligt SKK register.

 • I årsboken får cairn som erhållit utmärkelse som förtjänstfull avelshane/tik och som gått bort under året presenteras ”In memoriam”.
  Detta är gratis och det åligger ägare eller uppfödare att insända allt underlag till redaktören.